"Batay coq de Madagascar" - fin de saison 2020 - Kianjan'ny Kanto Mahamasina