Excursion animée par Boboh Mahavanona, Lucien Randrianina, Tarika Mivazo -