Fara kely, Ony Rakotomalala, Rindra Piment Café Behoririka