Faran'ny taona miavaka - avec Rigot, Espérance, Nhodas