Isambilo Dôzera - "Ny mahay no manitsaka fa ny bado mifitsaka" - Grand Amphi DEGS Ankatso