Jiol'Ambups, Mr Sayda, Psykopasy, Malm - Rya's Andoharanofotsy