Sakafo ny fiderana 2è édition - Rojo Ny Avo‍ TDL - True Direction Life‍ Jocelyn Ranjarison‍ - Stade Annexe Mahamasina‍