Mozika tsotra izao - Fy Rasolofoniaina‍ Nate Tex‍ Steph Rambi‍ Sandrine Rajaofetra‍ Fara kely‍ Fitia‍ Gaelle Tsirinofy‍